HANDY HUG
HANDY HUG
18k. GOLD PLATED BRACELET (3 MICRONS) WITH A HAND ON EACH SIDE The piece is 6cm ø, but it is an opened bracelet, so it always fits any wrist. This bracelet is also available in solid silver. POLSERA XAPADA EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB UNA MÀ A CADA EXTREM La peça medeix 6cm de diàmetre, però és una polsera oberta, per tant encaixarà sempre en qualsevol canell. Aquesta polsera també està disponible en plata. – PULSERA CHAPADA EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON UNA MANO EN CADA EXTREMO La pieza mide 6cm de diámetro, pero es una pulsera abierta, por lo que encajará siempre en cualquier muñeca. Esta pulsera también está disponible en plata.  
79,00 Add to cart
HANDY HUG
HANDY HUG
SOLID SILVER BRACELET WITH A HAND ON EACH SIDE The piece is 6cm ø, but it is an opened bracelet, so it always fits any wrist. This bracelet is also available 18k. 3 microns gold plated. POLSERA DE PLATA AMB UNA MÀ A CADA EXTREM La peça medeix 6cm de diàmetre, però és una polsera oberta, per tant encaixarà sempre en qualsevol canell. Aquesta polsera també està disponible xapat amb 3 micres d’or de 18k. – PULSERA DE PLATA CON UNA MANO EN CADA EXTREMO La pieza mide 6cm de diámetro, pero es una pulsera abierta, por lo que encajará siempre en cualquier muñeca. Esta pulsera también está disponible chapado con 3 micras de oro de 18k.  
79,00 Add to cart
EGYPTIAN QUEEN
EGYPTIAN QUEEN
  18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) BRACELET The piece is 9,2cm exterior ø and 6,7cm interior ø. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. POLSERA GEOMÈTRICA XAPADA EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 9,2cm de diàmetre exterior i 6,7cm de diàmetre interior. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. PULSERA GEOMÉTRICA CHAPADA EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 9,2cm de diámetro exterior y 6,7cm de diámetro interior. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.  
88,00 Add to cart
SUNRISE
SUNRISE


18k. GOLD PLATED BRACELET (3 MICRONS)

This bracelet is 6cm ø.
The bracelet is not regular, and it may vary slightly from one piece to other, even with the same reference. This makes every bracelet a unic piece. 

POLSERA XAPADA EN OR DE 18k. (3 MICRES)
Aquesta polsera medeix 6cm de diàmetre.
La polsera no és regular, per això pot variar lleugerament d’una peça a una altra tot i tenir la mateixa referència. Això fa de cada polsera una peça única.

PULSERA CHAPADA EN ORO DE 18k. (3 MICRAS)
Esta pulsera mide 6cm de diámetro.
La pulsera no es regular, por esto puede variar ligeramente de una pieza a otra, aunque tengan la misma referencia. Esto hace de cada pulsera una pieza única.

59,00 Add to cart
GUM
GUM

IRREGULAR 18k. GOLD PLATED BRACELET (3 MICRONS) The piece is 7,3cm ø. The bracelet is not regular, and it may vary slightly from one piece to other, even with the same reference. This makes every bracelet a unic piece. This bracelet is also available in solid silver.POLSERA IRREGULAR XAPADA EN OR DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 7,3cm de diàmetre. La polsera no és regular, per això pot variar lleugerament d’una peça a una altra tot i tenir la mateixa referència. Això fa de cada polsera una peça única. Aquesta polsera també està disponible en plata.PULSERA IRREGULAR CHAPADA EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 7,3cm de diámetro. La pulsera no es regular, por esto puede variar ligeramente de una pieza a otra, aunque tengan la misma referencia. Esto hace de cada pulsera una pieza única. Esta pulsera también está disponible en plata.  

57,00 Read more
GUM
GUM
IRREGULAR SOLID SILVER BRACELET The piece is 7,3cm ø. The bracelet is not regular, and it may vary slightly from one piece to other, even with the same reference. This makes every bracelet a unic piece. This bracelet is also available 18k. 3 microns gold plated. POLSERA IRREGULAR DE PLATA La peça medeix 7,3cm de diàmetre. La polsera no és regular, per això pot variar lleugerament d’una peça a una altra tot i tenir la mateixa referència. Això fa de cada polsera una peça única. Aquesta polsera també està disponible xapat amb 3 micres d’or de 18k. – PULSERA IRREGULAR DE PLATA La pieza mide 7,3cm de diámetro. La pulsera no es regular, por esto puede variar ligeramente de una pieza a otra, aunque tengan la misma referencia. Esto hace de cada pulsera una pieza única. Esta pulsera también está disponible chapado con 3 micras de oro de 18k.
57,00 Read more
GOLDEN TWISTER
GOLDEN TWISTER
  18k. GOLD PLATED MATT BRACELET (3 MICRONS) This bracelet is 6cm ø. – POLSERA TRENADA XAPADA EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) Aquesta polsera medeix 6cm de diàmetre. PULSERA TRENZADA CHAPADA EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) Esta pulsera mide 6cm de diámetro.  
37,00 Add to cart
GOD
GOD


18k. GOLD PLATED BRACELET (3 MICRONS)

This bracelet is 6cm ø.

POLSERA XAPADA EN OR DE 18k. (3 MICRES)
Aquesta polsera medeix 6cm de diàmetre.

PULSERA CHAPADA EN ORO DE 18k. (3 MICRAS)
Esta pulsera mide 6cm de diámetro.

 

32,00 Add to cart
COLD
COLD
18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) BRACELET WITH CITRINE STONE The stone is 1 x 1 cm. Stones have irregular shape, so the size can vary slightly from one to other. The bracelet is 17cm long. – POLSERA XAPADA EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB CITRINO La pedra medeix 1 x 1 cm. Les pedres tenen forma irregular, pel que la seva mida pot variar lleugerament d’una a una altra. La polsera medeix 17cm de llarg. POLSERA CHAPADA EN ORO DE 18k. (3MICRAS) CON CITRINO La piedra mide 1 x 1 cm. Las piedras tienen forma irregular, por lo que su medida puede variar ligeramente de una a otra. La pulsera mide 17cm de largo.  
21,00 Add to cart