RIVER
RIVER


SHORT GOLDEN CHAIN WITH TURQUOISE STONES FROM BRAZIL

Small stones are 1cm long, and the big stone is 1,8cm.
The chain is 47cm long.

COLLARET CURT DE CADENA DAURADA AMB PEDRES TURQUESES DE BRASIL
Les pedres petites medeixen 1cm de llarg i la gran medeix 1,8cm.
La cadena fa 47cm de llarg.

COLLAR CORTO DE CADENA DORADA CON PIEDRAS TURQUESAS DE BRASIL
Las piedras pequeñas miden 1cm de largo y la grande mide 1,8cm.
La cadena mide 47cm de largo.

15,00 Add to cart
ISLAND
ISLAND


SHORT GOLDEN CHAIN WITH AGATE STONE

The stone is not regular. Its size is approximately 1,8 cm diameter.
The chain is 47cm long.

COLLARET CURT DE CADENA DAURADA AMB PEDRA ÀGATA
La pedra és irregular. Medeix aproximadamente 1,8cm de diàmetre.
La cadena fa 47cm de llarg.

COLLAR CORTO DE CADENA DORADA CON PIEDRA ÁGATA
La piedra es irregular. Mide aproximadamente 1,8cm de diámetro.
La cadena mide 47cm de largo.

15,00 Add to cart
FEATHER
FEATHER


SHORT CHAIN WITH A FEATHER NECKLACE
The piece is  9,5 x 4,5 cm and the chain is 17cm long for each side.

COLLARET CURT DE CADENA AMB PLOMA
La peça medeix 9,5 x 4,5 cm i la cadena fa 17cm de llarg per cada costat.COLLAR CORTO DE CADENA CON PLUMA
La pieza mide 9,5 x 4,5 cm y la cadena mide 17cm de largo en cada lado.

 

9,00 Add to cart
FLY
FLY

 

SHORT CHAIN WITH A FLYING BIRD NECKLACE
The piece is  6 x 1,3 cm and the chain is 19cm long for each side.

COLLARET CURT DE CADENA AMB OCELL VOLANT 
La peça medeix 6 x 1,3 cm i la cadena fa 19cm de llarg per cada costat.COLLAR CORTO DE CADENA CON PÁJARO VOLANDO
La pieza mide 6 x 1,3 cm y la cadena mide 19cm de largo en cada lado.

 

7,00 Add to cart
Sale! LEMON
LEMON


GREEN AND WHITE AGATE STONES NECKLACE
This is a 51cm long necklace.

COLLARET D’ÀGATES VERDES I BLANQUES
És un collaret de 51cm de llarg.COLLAR DE ÁGATAS VERDES Y BLANCAS
Es un collar de 51cm de largo.

 

 

35,00 30,00 Add to cart
Sale! GOLDEN WATER
GOLDEN WATER


SHORT CHAIN AND CRYSTAL NECKLACE
This is a 46cm long necklace.
This is also available in pink crystal.

COLLARET CURT DE CADENA I VIDRE
És un collaret de 46cm de llarg.
També està disponible en vidre rosa.COLLAR CORTO DE CADENA Y CRISTAL
Es un collar de 46cm de largo.
También está disponible en cristal rosa.

 

 

17,00 14,00 Add to cart
Sale! JAPAN
JAPAN


JAPANESE FABRIC BRACELET

The pattern fabric may vary slightly from one bag to other, even with the same reference.

POLSERA DE TELA JAPONESA
Els motius de la tela poden variar lleugerament d’una bossa a una altra, tot i tenir la mateixa referència.

PULSERA DE TELA JAPONESA
Los motivos de la tela pueden variar ligeramente de una bolsa a otra, aunque tengan la misma referencia.

 
10,00 5,00 Add to cart
Sale! VINTAGE FLOWER
VINTAGE FLOWER

 

VINTAGE FLOWER RESIN RING
It is an opened ring. It always fit any finger.
This ring is also available in soft pink and red.

ANELL AMB FLOR VINTAGE DE RESINA
És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit.
Aquest anell també està disponible en rosa pàl·lid i vermell.ANILLO CON FLOR VINTAGE DE RESINA

Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo.
Este anillo también está disponible en rosa pálido y rojo.

 

5,50 3,50 Select options