RAIN
RAIN
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH GARNET STONE The piece approximately is 0,7 x 1 cm and the chain is 48 cm long. – COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA GRANATE La peça medeix aproximadament 0,7 x 1 cm i la cadena medeix 48 cm de llarg. – COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3MICRAS) CON PIEDRA GRANATE La pieza mide 0,7 x 1 cm y la cadena mide 48 cm de largo.
29,00 Add to cart
RAIN
RAIN
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH CORNALINA STONE The piece approximately is 0,7 x 1 cm and the chain is 48 cm long. – COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA CORNALINA La peça medeix aproximadament 0,7 x 1 cm i la cadena medeix 48 cm de llarg. – COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3MICRAS) CON PIEDRA CORNALINA La pieza mide 0,7 x 1 cm y la cadena mide 48 cm de largo.
29,00 Add to cart
RAIN
RAIN
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH MOON STONE The piece approximately is 0,7 x 1 cm and the chain is 48 cm long. – COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA LLUNA La peça medeix aproximadament 0,7 x 1 cm i la cadena medeix 48 cm de llarg. – COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3MICRAS) CON PIEDRA LUNA La pieza mide 0,7 x 1 cm y la cadena mide 48 cm de largo.
29,00 Add to cart
RAIN
RAIN
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH SMOKE QUARZ The piece approximately is 0,7 x 1 cm and the chain is 48 cm long. – COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB QUARS FUMAT La peça medeix aproximadament 0,7 x 1 cm i la cadena medeix 48 cm de llarg. COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3MICRAS) CON CUARZO AHUMADO La pieza mide 0,7 x 1 cm y la cadena mide 48 cm de largo.
29,00 Add to cart
BLACK MAMBA
BLACK MAMBA
GEOMETRIC BRASS NECKLACE WITH LEATHER The piece is  5,1 x 2,5cm and the chain is 22cm long for each side. If you want this necklace in other leather colors, ask for the availability. – COLLARET GEOMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB PELL La peça medeix 5,1 x 2,5cm i la cadena medeix 22cm de llarg per cada costat. Si vols aquest collaret amb la pell en altres colors, pregunta per la disponibilitat. COLLAR GEOMÉTRICO DE LATÓN CON PIEL La pieza mide 5,1 x 2,5cm y la cadena mide 22cm de largo en cada lado. Si quieres este collar con la piel en otros colores, pregunta por la disponibilidad.  
28,00 Read more
MAMBA
MAMBA
GEOMETRIC BRASS NECKLACE WITH LEATHER The piece is  6,7 x 3,2cm and the chain is 21cm long for each side. If you want this necklace in another metal, ask for the availability and the price. – COLLARET GEOMÈTRIC DE LLAUTÓ AMB PELL La peça medeix 6,7 x 3,2cm i la cadena medeix 21cm de llarg per cada costat. Si vols aquest collaret en un altre metall, pregunta per la disponibilitat i el preu. COLLAR GEOMÉTRICO DE LATÓN CON PIEL La pieza mide 6,7 x 3,2cm y la cadena mide 21cm de largo en cada lado. Si quieres este collar en otro metal, pregunta por la disponibilidad y el precio.    
37,00 Read more
SMILE
SMILE
18k. POLISHED GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 5cm long and the chain is 50cm long. COLLARET XAPAT EN OR POLIT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 5cm de llarg i la cadena medeix 50cm. COLLAR CHAPADO EN ORO PULIDO DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 5cm de largo y la cadena mide 50cm.  
29,00 Read more
COLD
COLD
18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH OLIVINE STONE The piece is 1,3 x 1,8 cm and the chain is 42,5cm long. – COLLARET XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB OLIVINO La peça medeix 1,3 x 1,8 cm i la cadena medeix 42,5cm de llarg. COLLAR CHAPADO EN ORO DE 18k. (3MICRAS) CON OLIVINO La pieza mide 1,3 x 1,8 cm y la cadena mide 42,5cm de largo.    
29,00 Read more
QUEEN BEE
QUEEN BEE
SOLID SILVER QUEEN BEE NECKLACE The piece is 3,4 x 2,7 cm and the chain is between 67 and 69cm long, it depends on the piece. This necklace is also available gold plated (69€) and in brass (41€). COLLARET D’ABELLA REINA DE PLATA La peça medeix 3,4 x 2,7 cm i la cadena medeix entre 67 i 69cm de llarg, depenent de la peça. Aquest collaret també està disponible banyat en or (69€) i en llautó (41€). – COLLAR DE ABEJA REINA DE PLATA La pieza mide 3,4 x 2,7 cm y la cadena mide entre 67 y 69cm de largo, dependiendo de la pieza. Este collar también está disponible bañado en oro (69€) y en latón (41€).
55,00 Add to cart
QUEEN BEE
QUEEN BEE
18k. BEE MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 3,4 x 2,7 cm and the chain is between 67 and 69cm long, it depends on the piece. This necklace is also available in solid silver (55€) and in brass (41€). COLLARET D'ABELLA XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 3,4 x 2,7 cm i la cadena medeix entre 67 i 69cm de llarg, depenent de la peça. Aquest collaret també està disponible en plata (55€) i en llautó (41€). COLLAR DE ABEJA CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 3,4 x 2,7 cm y la cadena mide entre 67 y 69cm de largo, dependiendo de la pieza. Este collar también está disponible en plata (55€) y en latón (41€).  
69,00 Add to cart
RACE STALION
RACE STALION
SOLID SILVER HORSE HEAD NECKLACE The piece is 1,2 x 2,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available gold plated (74€). – COLLARET DE CAP DE CAVALL DE PLATA La peça medeix 1,2 x 2,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible banyat en or (74€). – COLLAR DE CABEZA DE CABALLO DE PLATA La pieza mide 1,2 x 2,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible bañado en oro (74€).
57,00 Add to cart
RACE STALION
RACE STALION
18k. HORSE HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 1,2 x 2,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver (57€). COLLARET DE CAP DE CAVALL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 1,2 x 2,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible en plata (57€). COLLAR DE CABEZA DE CABALLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 1,2 x 2,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata (57€).  
74,00 Add to cart
WILD TIGER
WILD TIGER
SOLID SILVER TIGER HEAD NECKLACE The piece is 2 x 1,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available gold plated (69€). – COLLARET DE CAP DE TIGRE DE PLATA La peça medeix 2 x 1,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible banyat en or (69€). – COLLAR DE CABEZA DE TIGRE DE PLATA La pieza mide 2 x 1,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible bañado en oro (69€).
53,00 Add to cart
WILD TIGER
WILD TIGER
18k. TIGER HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 2 x 1,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver (53€). COLLARET DE CAP DE TIGRE XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 2 x 1,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible en plata (53€). COLLAR DE CABEZA DE TIGRE CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 2 x 1,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata (53€).  
69,00 Add to cart
SIAMESE CAT
SIAMESE CAT
SOLID SILVER CAT HEAD NECKLACE The piece is 1,7 x 1,6 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available gold plated (67€). – COLLARET DE CAP DE GAT DE PLATA La peça medeix 1,7 x 1,6 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible banyat en or (67€). – COLLAR DE CABEZA DE GATO DE PLATA La pieza mide 1,7 x 1,6 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible bañado en oro (67€).
50,00 Add to cart
SIAMESE CAT
SIAMESE CAT
18k. CAT HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 1,7 x 1,6 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver (50€). COLARET DE CAP DE GAT XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 1,7 x 1,6 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible en plata (50€). COLLAR DE CABEZA DE GATO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 1,7 x 1,6 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata (50€).  
67,00 Add to cart
AFRICA
AFRICA
SHORT BRASS NECKLACE WITH AFRICAN MALAQUITE STONE The piece is 3,2 x 5,5cm and the chain is 43cm long. – COLLARET CURT DE LLUTÓ AMB MALAQUITA D'ÀFRICA La peça medeix 3,2 x 5,5cm i la cadena medeix 43cm de llarg. COLLAR CORTO DE LATÓN CON MALAQUITA DE ÁFRICA La pieza mide 3,2 x 5,5cm y la cadena mide 43cm de largo.
 
49,00 Read more
PAPER BIRD
PAPER BIRD
  LONG PAPER-BIRD BRASS NECKLACE The piece is 3,5 x 3,5cm and the chain is 77cm long. – COLLARET LLARG AMB OCELL DE PAPER DE LLAUTÓ La peça medeix 3,5 x 3,5cm i la cadena medeix 77cm de llarg. COLLAR LARGO CON PAJARITA DE LATÓN La pieza mide 3,5 x 3,5cm y la cadena mide 77cm de largo.
28,00 Read more
PAPER AIRPLANE
PAPER AIRPLANE
LONG PAPER-AIRPLANE BRASS NECKLACE The piece is 2,7 x 3,8cm and the chain is 77cm long. – COLLARET LLARG AMB AVIÓ DE PAPER DE LLAUTÓ La peça medeix 2,7 x 3,8cm i la cadena medeix 77cm de llarg. COLLAR LARGO CON AVIÓN DE PAPEL DE LATÓN La pieza mide 2,7 x 3,8cm y la cadena mide 77cm de largo.  
24,00 Read more
EGYPTIAN QUEEN
EGYPTIAN QUEEN
GEOMETRIC MATT BRONZE NECKLACE WITH CHAIN The piece is  8 x 3,7cm and the chain is 17cm long for each side. If you want this necklace in another metal, ask for the availability and the price. – COLLARET GEOMÈTRIC DE BRONZE MATE AMB CADENA La peça medeix 8 x 3,7cm i la cadena medeix 17cm de llarg per cada costat. Si vols aquest collaret en un altre metall, pregunta per la disponibilitat i el preu. COLLAR GEOMÉTRICO DE BRONCE MATE CON CADENA La pieza mide 8 x 3,7cm y la cadena mide 17cm de largo en cada lado. Si quieres este collar en otro metal, pregunta por la disponibilidad y el precio.  
51,00 Read more
MAGIC
MAGIC
RELIEF AGED SOLID SILVER NECKLACE WITH SILVER CHAIN The piece is  2 x 2,5cm and the chain is 45cm long. If you want this necklace in another metal, ask for the availability and the price. – PENJOLL DE PLATA ENVELLIDA AMB RELLEU I CADENA DE PLATA La peça medeix 2 x 2,5cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Si vols aquest collaret en un altre metall, pregunta per la disponibilitat i el preu. COLGANTE DE PLATA ENVEJECIDA CON RELIEVE Y CADENA DE PLATA La pieza mide 2 x 2,5cm y la cadena mide 45cm de largo. Si quieres este collar en otro metal, pregunta por la disponibilidad y el precio.  
35,00 Read more