View cart “COPINYA” has been added to your cart.
FLY ME TO THE MOON – GOLD PLATED
FLY ME TO THE MOON – GOLD PLATED
MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH A SEMI-SPHERE MOON The piece is 2,2cm Ø and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver. COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB UNA LLUNA SEMIESFÈRICA La peça medeix 2,2cm de diàmetre i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible xapat de plata. COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) DE CON UNA LUNA SEMIESFÉRICA La pieza mide 2,2cm de diámetro y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata.  
79,00 Add to cart
FLY ME TO THE MOON
FLY ME TO THE MOON
  MATT SOLID SILVER NECKLACE WITH A SEMI-SPHERE MOON The piece is 2,2cm Ø and the chain is 45cm long. This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns). COLLARET DE PLATA MAT AMB UNA LLUNA SEMIESFÈRICA La peça medeix 2,2cm de diàmetre i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). COLLAR DE PLATA MATE DE CON UNA LUNA SEMIESFÉRICA La pieza mide 2,2cm de diámetro y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).  
79,00 Add to cart
COPINYA
COPINYA
  18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH A SHELL PIECE The piece is 2 x 2cm and the chain is 49cm long. This necklace is also available in solid silver. COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB UNA PETXINA La peça medeix 2 x 2cm i la cadena medeix 49cm de llarg. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON UNA CONCHA  La pieza mide 2 x 2cm y la cadena mide 49cm de largo. Este collar también está disponible en plata.   
56,00 Add to cart
COPINYA
COPINYA
MATT SOLID SILVER NECKLACE WITH A SHELL PIECE The piece is 2 x 2cm and the chain is 49cm long. This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns). COLLARET DE PLATA MAT AMB UNA PETXINA La peça medeix 2 x 2cm i la cadena medeix 49cm de llarg. Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). COLLAR DEMPLATA MATE DE CON UNA CONCHA  La pieza mide 2 x 2cm y la cadena mide 49cm de largo. Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).  
56,00 Add to cart
SMILEY IN LOVE
SMILEY IN LOVE


18k. POLISHED GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH A LOVER EMOJI.

The piece is 1,8cm ø 
and the chain is 45cm long.
The shape is not completely regular, and it may vary slightly from one necklace to other, even with the same reference.
They are handmade one by one, that’s why each necklace is a unic piece.
This necklace is also available in solid silver.

COLLARET XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB UN EMOJI LOVER.
La peça medeix 1,8cm de diàmetre i la cadena medeix 45cm de llarg.
La forma no és completament regular i pot variar lleugerament d’una collaret a un altre, tot i tenir la mateixa referència.
Estan fets a mà un a un, és per això que cada collaret és una peça única.
Aquest collaret també està disponible de plata.

COLLAR CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON UN EMOJI LOVER. 
La pieza mide 1,8cm de diámetro y la cadena mide 45cm de largo.
La forma no es completamente regular y puede variar ligeramente de un collar a otro, aunque tengan la misma referencia.
Están hechos a mano uno a uno, por esto cada collar es una pieza única.
Este collar también está disponible en plata. 

 

58,00 Add to cart
SMILEY IN LOVE – SILVER
SMILEY IN LOVE – SILVER


POLISHED SOLID SILVER NECKLACE WITH A LOVER EMOJI.

The piece is 1,8cm ø 
and the chain is 45cm long.
The shape is not completely regular, and it may vary slightly from one necklace to other, even with the same reference.
They are handmade one by one, that’s why each necklace is a unic piece.
This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns).

COLLARET DE PLATA POLIDA AMB UN EMOJI LOVER.
La peça medeix 1,8cm de diàmetre i la cadena medeix 45cm de llarg.
La forma no és completament regular i pot variar lleugerament d’una collaret a un altre, tot i tenir la mateixa referència.
Estan fets a mà un a un, és per això que cada collaret és una peça única.
Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres).

COLLAR DE PLATA PULIDA CON UN EMOJI LOVER. 
La pieza mide 1,8cm de diámetro y la cadena mide 45cm de largo.
La forma no es completamente regular y puede variar ligeramente de un collar a otro, aunque tengan la misma referencia.
Están hechos a mano uno a uno, por esto cada collar es una pieza única.
Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).

58,00 Add to cart
SMILEY
SMILEY


18k. POLISHED GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH A SMILEY EMOJI.

The piece is 1,8cm ø 
and the chain is 45cm long.
The shape is not completely regular, and it may vary slightly from one necklace to other, even with the same reference.
They are handmade one by one, that’s why each necklace is a unic piece.
This necklace is also available in solid silver.

COLLARET XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB UN EMOJI SMILEY.
La peça medeix 1,8cm de diàmetre i la cadena medeix 45cm de llarg.
La forma no és completament regular i pot variar lleugerament d’una collaret a un altre, tot i tenir la mateixa referència.
Estan fets a mà un a un, és per això que cada collaret és una peça única.
Aquest collaret també està disponible de plata.

COLLAR CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON UN EMOJI SMILEY. 
La pieza mide 1,8cm de diámetro y la cadena mide 45cm de largo.
La forma no es completamente regular y puede variar ligeramente de un collar a otro, aunque tengan la misma referencia.
Están hechos a mano uno a uno, por esto cada collar es una pieza única.
Este collar también está disponible en plata. 

 

58,00 Add to cart
SMILEY – SILVER
SMILEY – SILVER


POLISHED SOLID SILVER NECKLACE WITH A SMILEY EMOJI.

The piece is 1,8cm ø 
and the chain is 45cm long.
The shape is not completely regular, and it may vary slightly from one necklace to other, even with the same reference.
They are handmade one by one, that’s why each necklace is a unic piece.
This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns).

COLLARET DE PLATA POLIDA AMB UN EMOJI SMILEY.
La peça medeix 1,8cm de diàmetre i la cadena medeix 45cm de llarg.
La forma no és completament regular i pot variar lleugerament d’una collaret a un altre, tot i tenir la mateixa referència.
Estan fets a mà un a un, és per això que cada collaret és una peça única.
Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres).

COLLAR DE PLATA PULIDA CON UN EMOJI SMILEY. 
La pieza mide 1,8cm de diámetro y la cadena mide 45cm de largo.
La forma no es completamente regular y puede variar ligeramente de un collar a otro, aunque tengan la misma referencia.
Están hechos a mano uno a uno, por esto cada collar es una pieza única.
Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).

 

58,00 Add to cart
HANDY
HANDY
18k. POLISHED GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH A HAND PIECE. The piece is 1,9 x 2,8cm and the chain is 47cm long. This necklace is also available in solid silver. COLLARET XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB UNA MÀ. La peça medeix 1,9 x 2,8cm i la cadena medeix 47cm de llarg. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON UNA MANO.  La pieza mide 1,9 x 2,8cm y la cadena mide47cm de largo. Este collar también está disponible en plata.   
59,00 Add to cart
HANDY
HANDY
POLISHED SOLID SILVER NECKLACE WITH A HAND PIECE. The piece is 1,9 x 2,8cm and the chain is 47cm long. This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns). COLLARET DE PLATA POLIDA AMB UNA MÀ. La peça medeix 1,9 x 2,8cm i la cadena medeix 47cm de llarg. Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). COLLAR DE PLATA PULIDA CON UNA MANO.  La pieza mide 1,9 x 2,8cm y la cadena mide47cm de largo. Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).  
59,00 Add to cart
CAMP
CAMP
18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH AN ACORN PIECE The piece is 1,2 x 2cm and the chain is 85cm long. Each acorn is different, handmade one by one. This necklace is also available in solid silver. COLLARET XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB UN GLA. La peça medeix 1,2 x 2cm i la cadena medeix 85cm de llarg. Cada gla és diferent, fet a mà un a un. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON UNA BELLOTA.  La pieza mide 7,5 x 3,5cm y la cadena mide 20cm en cada lado. Cada bellota es diferente, hecha a mano una a una. Este collar también está disponible en plata.   
69,00 Add to cart
CAMP
CAMP
  SILVER NECKLACE WITH AN ACORN PIECE The piece is 1,2 x 2cm and the chain is 85cm long. Each acorn is different, handmade one by one. This necklace is also available gold plated. COLLARET DE PLATA AMB UN GLA. La peça medeix 1,2 x 2cm i la cadena medeix 85cm de llarg. Cada gla és diferent, fet a mà un a un. Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). COLLAR DE PLATA CON UNA BELLOTA.  La pieza mide 7,5 x 3,5cm y la cadena mide 20cm en cada lado. Cada bellota es diferente, hecha a mano una a una. Este collar también está disponible en plata.   
69,00 Add to cart
GOLDEN PAPER BIRD
GOLDEN PAPER BIRD
  LONG 18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) PAPER-BIRD NECKLACE The piece is 2,3 x 2,5cm and the chain is 80cm long. The shape is not completely regular, and it may vary slightly from one earring to other, even with the same reference. They are handmade one by one, that’s why each earring is a unic piece. This necklace is also available in solid silver. – COLLARET LLARG XAPAT EN OR MAT DE 18k (3 MICRES) AMB OCELL DE PAPER La peça medeix 2,3 x 2,5cm i la cadena medeix 80cm de llarg. La forma no és completament regular i pot variar lleugerament d’una arracada a una altra, tot i tenir la mateixa referència. Estan fetes a mà una a una, per això que cada arracada és una peça única. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR LARGO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k (3 MICRAS) CON PAJARITA La pieza mide 2,3 x 2,5cm y la cadena mide 80cm de largo. La forma no es completamente regular y puede variar ligeramente de un pendiente a otro, aunque tengan la misma referencia. Estan hechos a mano uno a uno, por esto cada pendiente es una pieza única. Este collar también está disponible en plata.  
69,00 Add to cart
PAPER BIRD
PAPER BIRD

  LONG MATT SOLID SILVER PAPER-BIRD NECKLACE The piece is 3 x 3cm and the chain is 81cm long. The shape is not completely regular, and it may vary slightly from one earring to other, even with the same reference. They are handmade one by one, that’s why is a unic piece. This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns). – COLLARET LLARG DE PLATA MAT AMB OCELL DE PAPER La peça medeix 3 x 3cm i la cadena medeix 81cm de llarg. La forma no és completament regular i pot variar lleugerament d’una arracada a una altra, tot i tenir la mateixa referència. Estan fetes a mà una a una, per això és una peça única. Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). COLLAR LARGO DE PLATA MATE CON PAJARITA La pieza mide 3 x 3cm y la cadena mide 81cm de largo. La forma no es competamente regular y puede variar ligeramente de un pendiente a otro, aunque tengan la misma referencia. Estan hechos a mano uno a uno, por esto es una pieza única. Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).  

69,00 Add to cart
EGYPTIAN QUEEN
EGYPTIAN QUEEN
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 7,5 x 3,5cm and the chain is 20cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. This necklace is also available in solid silver. COLLARET GEOMÈTRIC XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 7,5 x 3,5cm i la cadena medeix 20cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR GEOMÉTRICO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 7,5 x 3,5cm y la cadena mide 20cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Este collar también está disponible en plata.   
79,00 Add to cart
SILVER EGYPTIAN QUEEN
SILVER EGYPTIAN QUEEN
GEOMETRIC MATT SOLID SILVER NECKLACE The piece is 7,5 x 3,5cm and the chain is 20cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. This necklace is also available 18k. gold plated (3 microns). COLLARET GEOMÈTRIC DE PLATA MAT La peça medeix 7,5 x 3,5cm i la cadena medeix 20cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. Aquest collaret també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). COLLAR GEOMÉTRICO DE PLATA MATE La pieza mide 7,5 x 3,5cm y la cadena mide 20cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Este collar también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).  
79,00 Add to cart
NUDE FRIDA
NUDE FRIDA
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH NUDE FRINGES The piece is 7,7 x 3,2cm and the chain is 19cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB FLOCS COLOR NUDE La peça medeix 7,7 x 3,2cm i la cadena medeix 19cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON FLECOS COLOR NUDE La pieza mide 7,7 x 3,2cm y la cadena mide 19cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.    
71,00 Add to cart
BLUE FRIDA
BLUE FRIDA
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH BLUE FRINGES The piece is 7,7 x 3,2cm and the chain is 19cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB FLOCS BLAUS La peça medeix 7,7 x 3,2cm i la cadena medeix 19cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON FLECOS AZULES La pieza mide 7,7 x 3,2cm y la cadena mide 19cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.    
71,00 Add to cart
LITTLE FRIDA – AUBERGINE
LITTLE FRIDA – AUBERGINE
MATT SOLID SILVER NECKLACE WITH AUBERGINE FRINGES The piece is 5,2 x 2,6cm and the chain is 22cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. COLLARET DE PLATA MAT AMB FLOCS COLOR ALBERGÍNIA La peça medeix 5,2 x 2,6cm i la cadena medeix 22cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. COLLAR DE PLATA MATE CON FLECOS COLOR BERENJENA La pieza mide 5,2 x 2,6cm y la cadena mide 22cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.    
57,00 Add to cart
LITTLE FRIDA – BLUE
LITTLE FRIDA – BLUE
MATT SOLID SILVER NECKLACE WITH DEEP BLUE FRINGES The piece is 5,2 x 2,6cm and the chain is 22cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. COLLARET DE PLATA MAT AMB FLOCS COLOR BLAU MARÍ La peça medeix 5,2 x 2,6cm i la cadena medeix 22cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. COLLAR DE PLATA MATE CON FLECOS COLOR AZUL MARINO La pieza mide 5,2 x 2,6cm y la cadena mide 22cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.    
57,00 Add to cart
LITTLE FRIDA – NUDE
LITTLE FRIDA – NUDE
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH CORAL FRINGES The piece is 5,2 x 2,6cm and the chain is 22cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB FLOCS COLOR CORALL La peça medeix 5,2 x 2,6cm i la cadena medeix 22cm per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON FLECOS COLOR CORAL La pieza mide 5,2 x 2,6cm y la cadena mide 22cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.    
57,00 Add to cart
LITTLE FRIDA – CORAL
LITTLE FRIDA – CORAL
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH CORAL FRINGES The piece is 5,2 x 2,6cm and the chain is 22cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. COLLARET XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) AMB FLOCS COLOR CORALL La peça medeix 5,2 x 2,6cm i la cadena medeix 22cm per cada costat. L'efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant.COLLAR CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON FLECOS COLOR CORAL La pieza mide 5,2 x 2,6cm y la cadena mide 22cm en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.    
57,00 Add to cart
BIG NUDE MAMBA
BIG NUDE MAMBA
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH LEATHER The piece is  6,6 x 3,2cm and the chain is 21cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. This necklace is also available in other leather colors. – COLLARET GEOMÈTRIC AMB PELL, XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 6,6 x 3,2cm i la cadena medeix 21cm de llarg per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. Aquest collaret també està disponible en altres colors de pell.  COLLAR GEOMÉTRICO CON PIEL, CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 6,7 x 3,2cm y la cadena mide 21cm de largo en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Este collar también está disponible en otros colores de piel.  
81,00 Add to cart
BIG BLACK MAMBA
BIG BLACK MAMBA
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH LEATHER The piece is  6,6 x 3,2cm and the chain is 21cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. This necklace is also available in other leather colors. – COLLARET GEOMÈTRIC AMB PELL, XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 6,6 x 3,2cm i la cadena medeix 21cm de llarg per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. Aquest collaret també està disponible en altres colors de pell.  COLLAR GEOMÉTRICO CON PIEL, CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 6,7 x 3,2cm y la cadena mide 21cm de largo en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Este collar también está disponible en otros colores de piel.  
81,00 Add to cart
LITTLE NUDE MAMBA
LITTLE NUDE MAMBA
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH LEATHER The piece is 5 x 2,5cm and the chain is 21,5cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. This necklace is also available in other leather colors. – COLLARET GEOMÈTRIC AMB PELL, XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 5 x 2,5cm i la cadena medeix 21,5cm de llarg per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. Aquest collaret també està disponible en altres colors de pell.  COLLAR GEOMÉTRICO CON PIEL, CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 5 x 2,5cm y la cadena mide 21,5cm de largo en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Este collar también está disponible en otros colores de piel.  
75,00 Add to cart
LITTLE BLACK MAMBA
LITTLE BLACK MAMBA
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE WITH LEATHER The piece is 5 x 2,5cm and the chain is 21,5cm long for each side. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. This necklace is also available in other leather colors. – COLLARET GEOMÈTRIC AMB PELL, XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 5 x 2,5cm i la cadena medeix 21,5cm de llarg per cada costat. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. Aquest collaret també està disponible en altres colors de pell.  COLLAR GEOMÉTRICO CON PIEL, CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 5 x 2,5cm y la cadena mide 21,5cm de largo en cada lado. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Este collar también está disponible en otros colores de piel.  
75,00 Add to cart
GOLDEN STAIRS
GOLDEN STAIRS
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 3,9 x 2,4cm and the chain is 20cm long for each side. This necklace is also available in solid silver. COLLARET GEOMÈTRIC XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 3,9 x 2,4cm i la cadena medeix 20cm per cada costat. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR GEOMÉTRICO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 3,9 x 2,4cm y la cadena mide 20cm en cada lado. Este collar también está disponible en plata.  
67,00 Add to cart
STAIRS
STAIRS
SOLID SILVER MATT NECKLACE WITH SILVER CHAIN The piece is  4 x 2,5cm and the chain is 21cm long for each side. – COLLARET DE PLATA MAT AMB CADENA DE PLATA La peça medeix 4 x 2,5cm i la cadena medeix 21cm de llarg per cada costat. COLLAR DE PLATA MATE CON CADENA DE PLATA La pieza mide 4 x 2,5cm y la cadena mide 21cm de largo en cada lado.
67,00 Add to cart
GOLDEN MIDNIGHT
GOLDEN MIDNIGHT
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 5 x 2,7cm and the chain is 20cm long for each side. This necklace is also available in solid silver. COLLARET GEOMÈTRIC XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 5 x 2,7cm i la cadena medeix 20cm per cada costat. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR GEOMÉTRICO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 5 x 2,7cm y la cadena mide 20cm en cada lado. Este collar también está disponible en plata.  
67,00 Add to cart
GOLDEN SWING
GOLDEN SWING
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 5,5 x 2,8cm and the chain is 20cm long for each side. This necklace is also available in solid silver. COLLARET GEOMÈTRIC XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 5,5 x 2,8cm i la cadena medeix 20cm per cada costat. Aquest collaret també està disponible de plata. COLLAR GEOMÉTRICO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 5,5 x 2,8cm y la cadena mide 20cm en cada lado. Este collar también está disponible en plata.  
67,00 Add to cart
TIGER EYE
TIGER EYE
  18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) CHAIN WITH TIGER EYE STONE FROM BRAZIL The stone is 2,4 x 3,7cm and the chain is 46cm long. The drawings and the size of each stone may vary slightly from one necklace to other, even with the same reference. The stones are not regular, and this makes every necklace a unic piece. CADENA XAPADA EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA ULL DE TIGRE DEL BRAZIL La pedra medeix 2,4 x 3,7cm i la cadena medeix 46cm. Els dibuixos i la mida de cada pedra poden variar lleugerament d’un collaret a una altre, tot i tenir la mateixa referència. Les pedres no són regulars i això fa de cada collaret una peça única. CADENA CHAPADA EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON PIEDRA OJO DE TIGRE DE BRASIL La pieza mide 2,4 x 3,7cm y la cadena mide 46cm. Los dibujos y medida de cada la piedra pueden variar ligeramente de un collar a otro, aunque tengan la misma referencia. Las piedras no son regulares y esto hace de cada collar una pieza única.   
77,00 Add to cart
QUEEN BEE
QUEEN BEE
18k. BEE MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 3,4 x 2,7 cm and the chain is between 67 and 69cm long, it depends on the piece. This necklace is also available in solid silver (61€) and in brass (41€). COLLARET D'ABELLA XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 3,4 x 2,7 cm i la cadena medeix entre 67 i 69cm de llarg, depenent de la peça. Aquest collaret també està disponible en plata (61€) i en llautó (41€). COLLAR DE ABEJA CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 3,4 x 2,7 cm y la cadena mide entre 67 y 69cm de largo, dependiendo de la pieza. Este collar también está disponible en plata (61€) y en latón (41€).  
71,00 Add to cart
QUEEN BEE
QUEEN BEE
SOLID SILVER QUEEN BEE NECKLACE The piece is 3,4 x 2,7 cm and the chain is between 67 and 69cm long, it depends on the piece. This necklace is also available gold plated (69€) and in brass (41€). COLLARET D’ABELLA REINA DE PLATA La peça medeix 3,4 x 2,7 cm i la cadena medeix entre 67 i 69cm de llarg, depenent de la peça. Aquest collaret també està disponible banyat en or (69€) i en llautó (41€). – COLLAR DE ABEJA REINA DE PLATA La pieza mide 3,4 x 2,7 cm y la cadena mide entre 67 y 69cm de largo, dependiendo de la pieza. Este collar también está disponible bañado en oro (69€) y en latón (41€).
78,00 Add to cart
RACE STALION
RACE STALION
SOLID SILVER HORSE HEAD NECKLACE The piece is 1,2 x 2,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available gold plated (74€). – COLLARET DE CAP DE CAVALL DE PLATA La peça medeix 1,2 x 2,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible banyat en or (74€). – COLLAR DE CABEZA DE CABALLO DE PLATA La pieza mide 1,2 x 2,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible bañado en oro (74€).
61,00 Read more
RACE STALION
RACE STALION
18k. HORSE HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 1,2 x 2,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver (61€). COLLARET DE CAP DE CAVALL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 1,2 x 2,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible en plata (61€). COLLAR DE CABEZA DE CABALLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 1,2 x 2,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata (61€).  
74,00 Add to cart
WILD TIGER
WILD TIGER
SOLID SILVER TIGER HEAD NECKLACE The piece is 2 x 1,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available gold plated (69€). – COLLARET DE CAP DE TIGRE DE PLATA La peça medeix 2 x 1,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible banyat en or (69€). – COLLAR DE CABEZA DE TIGRE DE PLATA La pieza mide 2 x 1,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible bañado en oro (69€).
57,00 Read more
WILD TIGER
WILD TIGER
18k. TIGER HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 2 x 1,8 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver (57€). COLLARET DE CAP DE TIGRE XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 2 x 1,8 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible en plata (57€). COLLAR DE CABEZA DE TIGRE CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 2 x 1,8 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata (57€).  
69,00 Add to cart
SIAMESE CAT
SIAMESE CAT
SOLID SILVER CAT HEAD NECKLACE The piece is 1,7 x 1,6 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available gold plated (67€). – COLLARET DE CAP DE GAT DE PLATA La peça medeix 1,7 x 1,6 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible banyat en or (67€). – COLLAR DE CABEZA DE GATO DE PLATA La pieza mide 1,7 x 1,6 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible bañado en oro (67€).
55,00 Add to cart
SIAMESE CAT
SIAMESE CAT
18k. CAT HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) NECKLACE The piece is 1,7 x 1,6 cm and the chain is 45cm long. This necklace is also available in solid silver (55€). COLARET DE CAP DE GAT XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) La peça medeix 1,7 x 1,6 cm i la cadena medeix 45cm de llarg. Aquest collaret també està disponible en plata (55€). COLLAR DE CABEZA DE GATO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) La pieza mide 1,7 x 1,6 cm y la cadena mide 45cm de largo. Este collar también está disponible en plata (55€).  
67,00 Read more