CAT’S EYE
CAT’S EYE
18k. POLISHED GOLD PLATED (3 MICRONS) RING WITH NON POLISHED CRISOPASA STONE The stone is 1 x 2 cm. Size: 12. Make sure the size fits you at “jewelry”. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. ANELL XAPAT EN OR POLIT DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA CRISOPASA SENSE POLIR La pedra medeix 1 x 2 cm. Talla: 12. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. – ANILLO CHAPADO EN ORO POLIT DE 18k. (3 MICRAS) CON PIEDRA CRISOPASA SIN PULIR La piedra mide 1 x 2 cm. Talla: 12. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.
69,00 Add to cart
GREEN TEA
GREEN TEA
MATT SOLID SILVER RING WITH CRISOPASA STONE The stone is 0,9 x 1,2cm. Size: 16. Make sure the size fits you at “jewelry”. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. ANELL DE PLATA MAT AMB PEDRA CRISOPASA La pedra medeix 0,9 x 1,2cm. Talla: 16. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. – ANILLO DE PLATA MATE CON PIEDRA CRISOPASA La piedra mide 0,9 x 1,2cm. Talla: 16. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.  
87,00 Add to cart
AIGUA CLARA
AIGUA CLARA
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING WITH CRISOPASA STONE The stone is 1,3 x 1,9cm. Size: 11. Make sure the size fits you at “jewelry”. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. ANELL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA CRISOPASA La pedra medeix 1,3 x 1,9cm. Talla: 11. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. – ANILLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON PIEDRA CRISOPASA La piedra mide 1,3 x 1,9cm. Talla: 11. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.
69,00 Add to cart
PLAY
PLAY
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING WITH 2 AMAZONITE STONES The big stone is 1,8cm and small stone is 1cm. The stones are not competely regular, and the size of each one may vary slightly from one ring to other, even with the same reference. This makes every ring a unic piece. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. It is an opened ring. It fits any finger. ANELL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) AMB 2 PEDRES AMAZONITES La pedra gran medeix 1,8cm i la pedra petita 1cm. Les pedres no són completament regulars, per tant, la mida de cada pedra pot variar lleugerament d’un anell a una altre, tot i tenir la mateixa referència. Això fa de cada anell una peça única. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. És un anell obert. Encaixa en qualsevol dit. – ANILLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON 2 PIEDRAS AMAZONITAS La piedra grande mide 1,8cm y la pequeña 1cm. Las piedras no son completamente regulares, por lo tanto, la medida de cada piedra puede variar ligeramente de un anillo a otro, aunque tengan la misma referencia. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante. Es un anillo abierto. Encaja en cualquier dedo.  
67,00 Add to cart
X
X
18k. VOLUME X-SHAPED AND POLISHED GOLD PLATED RING (3 micons) Size: 13, 14, 16. Make sure the size fits you at “jewelry”. The ring is not competely regular, and it may vary slightly from one ring to other, even with the same reference. This makes every ring a unic piece. This ring is also available in solid silver. ANELL EN VOLUM AMB FORMA D'X, XAPAT EN OR POLIT DE 18k. (3 micres) Talla: 13, 14, 16. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. L'anell no és completament regular, per això pot variar lleugerament d'un anell a un altre tot i tenir la mateixa referència. Això fa de cada anell una peça única. Aquest anell també està disponible en plata. ANILLO EN VOLUMEN CON FORMA DE X, CHAPADO EN ORO PULIDO DE 18k. (3 micras) Talla: 13, 14, 16. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. El anillo no es completamente regular, por esto puede variar ligeramente de un anillo a otro, aunque tengan la misma referencia. Esto hace de cada anillo una pieza única. Este anillo también está disponible en plata.  
67,00 Add to cart
X
X
VOLUME X-SHAPED AND POLISHED SOLID SILVER RING Size: 14, 16, 17. Make sure the size fits you at “jewelry”. The ring is not competely regular, and it may vary slightly from one ring to other, even with the same reference. This makes every ring a unic piece. This ring is also available 18k. 3 microns gold plated. ANELL EN VOLUM AMB FORMA D'X DE PLATA POLIDA  Talla: 14, 16, 17. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. L'anell no és completament regular, per això pot variar lleugerament d'un anell a un altre tot i tenir la mateixa referència. Això fa de cada anell una peça única. Aquest anell també està disponible xapat amb 3 micres d’or de 18k. ANILLO EN VOLUMEN CON FORMA DE X DE PLATA PULIDA Talla: 14, 16, 17. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. El anillo no es completamente regular, por esto puede variar ligeramente de un anillo a otro, aunque tengan la misma referencia. Esto hace de cada anillo una pieza única. Este anillo también está disponible chapado con 3 micras de oro de 18k.  
67,00 Add to cart
HOLY
HOLY
18k. POLISHED GOLD PLATED RING (3 micons) Size: 13, 14. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available in solid silver. ANELL  XAPAT EN OR POLIT DE 18k. (3 micres) Talla: 13, 14. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible en plata. ANILLO CHAPADO EN ORO PULIDO DE 18k. (3 micras) Talla: 13, 14. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible en plata.  
53,00 Add to cart
HOLY
HOLY
  POLISHED SOLID SILVER RING Size: 12, 15. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available 18k. 3 microns gold plated. ANELL DE PLATA POLIDA Talla: 12, 15. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible xapat amb 3 micres d’or de 18k. ANILLO DE PLATA PULIDA Talla: 12, 15. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible chapado con 3 micras de oro de 18k.  
53,00 Add to cart
MAYAN SHIELD
MAYAN SHIELD
18k. GEOMETRIC MATT GOLD PLATED RING (3 micons) Size: 14, 15, 16. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available in solid silver (49€). ANELL GEOMÈTRIC XAPAT EN OR DE 18k. (3 micres) Talla: 14, 15, 16. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible en plata (49€). ANILLO GEOMÉTRICO CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 micras) Talla: 14, 15, 16. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible en plata (49€).  
53,00 Add to cart
SILVER MAYAN SHIELD
SILVER MAYAN SHIELD
GEOMETRIC MATT SOLID SILVER RING Size: 15, 17. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available 18k. 3 microns gold plated (59€). ANELL GEOMÈTRIC DE PLATA MATE Talla: 15, 17. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible xapat amb 3 micres d'or de 18k. (59€). ANILLO GEOMÉTRICO DE PLATA MATE Talla: 15, 17. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible chapado con 3 micras de oro de 18k. (59€).  
49,00 Add to cart
QUEEN BEE
QUEEN BEE
SOLID SILVER QUEEN BEE RING It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available gold plated (74€) and in brass (41€). – ANELL D'ABELLA REINA DE PLATA És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible banyat en or (74€) i en llautó (41€). – ANILLO DE ABEJA REINA DE PLATA Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible bañado en oro (74€) y en latón (41€).
61,00 Read more
QUEEN BEE
QUEEN BEE
18k. QUEEN BEE MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available in solid silver (61€) and in brass (41€). ANELL D'ABELLA REINA XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible en plata (61€) i en llautó (41€). ANILLO DE ABEJA REINA CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible en plata (61€) y en latón (41€).    
69,00 Add to cart
RACE STALION
RACE STALION
SILVER HORSE HEAD RING It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available gold plated (74€). – ANELL DE CAP DE CAVALL DE PLATA És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible banyat en or (74€). – ANILLO DE CABEZA DE CABALLO DE PLATA Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible bañado en oro (74€).
61,00 Add to cart
RACE STALION
RACE STALION
18k. HORSE HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available in solid silver (61€). ANELL DE CAP DE CAVALL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible en plata (61€). ANILLO DE CABEZA DE CABALLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible en plata (61€).  
74,00 Add to cart
WILD TIGER
WILD TIGER
SOLID SILVER TIGER HEAD RING It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available gold plated (69€). – ANELL DE CAP DE TIGRE DE PLATA És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible banyat en or (69€). – ANILLO DE CABEZA DE TIGRE DE PLATA Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible bañado en oro (69€).
57,00 Add to cart
WILD TIGER
WILD TIGER
18k. TIGER HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available in solid silver (57€). ANELL DE CAP DE TIGRE XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible en plata (57€). ANILLO DE CABEZA DE TIGRE CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible en plata (57€).    
69,00 Add to cart
SIAMESE CAT
SIAMESE CAT
SOLID SILVER CAT HEAD RING  It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available gold plated (67€). – ANELL DE CAP DE GAT DE PLATA És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible banyat en or (67€). – ANILLO DE CABEZA DE GATO DE PLATA Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible bañado en oro (67€).
55,00 Add to cart
SIAMESE CAT
SIAMESE CAT
18k. CAT HEAD MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING  It is an opened ring. It always fit any finger. This ring is also available in solid silver (55€). ANELL DE CAP DE GAT XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Aquest anell també està disponible en plata (55€). ANILLO DE CABEZA DE GATO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Este anillo también está disponible en plata (55€).  
67,00 Add to cart
VILLAGE
VILLAGE
18k. MATT GOLD PLATED RING (3 micons) Size: 19. Make sure the size fits you at “jewelry”. The grated matt effect is made with diamond sandpaper. ANELL  XAPAT EN OR MAT DE 18k. (3 micres) Talla: 19. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. L’efecte mat ratllat està fet amb llima de diamant. ANILLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 micras) Talla: 19. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. El efecto mate rallado está hecho con lija de diamante.  
59,00 Add to cart
GOLDEN SIDES
GOLDEN SIDES
18k. GOLD PLATED RING (3 MICRONS) WITH ZIRCONITE STONES ON BOTH SIDES  It is an opened ring. It always fit any finger. You can have it with the stones in other colours. Choose your favorite one below or ask for the availability. This ring is also available with silver. ANELL XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB ZIRCONITES ALS EXTREMS És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Pots adquirir aquest anell amb les pedres en altres colors. Tria el teu preferit a sota o pregunta per la disponibilitat. Aquest anell també està disponible en plata. – ANILLO CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON ZIRCONITAS EN LOS EXTREMOS Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Puedes adquirir este anillo con las piedras en otros colores. Elige tu favorito debajo o pregunta por la disponibilidad. Este anillo también está disponible en plata.  
43,00 Select options
SIDES
SIDES
MATT SOLID SILVER RING WITH ZIRCONITE STONES ON BOTH SIDES It is an opened ring. It always fit any finger. You can have it with the stones in other colours. Ask for the availability. This ring is also available gold plated. ANELL DE PLATA MAT AMB ZIRCONITES ALS EXTREMS És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Pots adquirir aquest anell amb les pedres en altres colors. Pregunta per la disponibilitat. Aquest anell també està disponible banyat en or. – ANILLO DE PLATA MATE CON ZIRCONITAS EN LOS EXTREMOS Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Puedes adquirir este anillo con las piedras en otros colores. Pregunta por la disponibilidad. Este anillo también está disponible bañado en oro.  
39,00 Select options
TOWER
TOWER
18k. MATT GOLD PLATED RING (3 MICRONS) WITH ZIRCONITE STONE Size: 10. Make sure the size fits you at “jewelry”. You can have it with the stone in other colours. Ask for the availability. ANELL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA ZIRCONITA Talla: 10. Assegura't que la talla t'encaixa a "jewelry". Pots adquirir aquest anell amb la pedra en altres colors. Pregunta per la disponibilitat. – ANILLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON PIEDRA ZIRCONITA Talla: 10. Asegúrate que la talla te encaja en "jewelry". Puedes adquirir este anillo con la piedra en otros colores. Pregunta por la disponibilidad.  
48,00 Select options
CLEOPATRA
CLEOPATRA
18k. MATT GOLD PLATED (3 MICRONS) RING WITH ZIRCONITE STONE It is an opened ring. It always fit any finger. You can have it with the stone in other colours. Ask for the availability. ANELL XAPAT EN OR MATE DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA ZIRCONITA És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. Pots adquirir aquest anell amb la pedra en altres colors. Pregunta per la disponibilitat. – ANILLO CHAPADO EN ORO MATE DE 18k. (3 MICRAS) CON PIEDRA ZIRCONITA Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo. Puedes adquirir este anillo con la piedra en otros colores. Pregunta por la disponibilidad.  
57,00 Add to cart
ROCK
ROCK
18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) RING Size: 12 and 14. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available in solid silver. ANELL XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) Talla: 12 i 14. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible en plata. ANILLO CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) Talla: 12 y 14. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible en plata.  
59,00 Add to cart
SILVER ROCK
SILVER ROCK
SOLID SILVER RING Size: 14. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available 18k. gold plated (3 microns). ANELL DE PLATA Talla: 14. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible xapat en or de 18k. (3 micres). ANILLO DE PLATA Talla: 14. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible chapado en oro de 18k. (3 micras).  
56,00 Add to cart
TWISTER
TWISTER
18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) RING Size: 12. Make sure the size fits you at “jewelry”. This ring is also available in solid silver. – ANELL TRENAT XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) Talla: 12. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. Aquest anell també està disponible en plata. ANILLO TRENZADO CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) Talla: 12. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“. Este anillo también está disponible en plata.  
23,00 Add to cart
JUNGLE
JUNGLE
18k. GOLD PLATED (3 MICRONS) RING WITH CACOXENITA QUARZ STONE Size: 8. Make sure the size fits you at “jewelry”.
ANELL XAPAT EN OR DE 18k. (3 MICRES) AMB PEDRA DE QUARS AMB CACOXENITA Talla: 8. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. ANILLO CHAPADO EN ORO DE 18k. (3 MICRAS) CON PIEDRA DE QUARZO CON CACOXENITA Talla: 8. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“.  
69,00 Add to cart
ICEBERG
ICEBERG
MATT SOLID SILVER RING WITH AQUAMARINE STONE Size: 13. Make sure the size fits you at “jewelry”.
ANELL DE PLATA MATE AMB PEDRA AIGUAMARINA Talla: 13. Assegura’t que la talla t’encaixa a “jewelry“. ANILLO DE PLATA MATE CON PIEDRA AGUAMARINA Talla: 13. Asegúrate que la talla te encaja en “jewelry“.
 
80,00 Add to cart
Sale! RABBIT
RABBIT
RABBIT SHAPE MATT SOLID SILVER RING It is an opened ring. It always fit any finger.
ANELL DE PLATA MATE EN FORMA DE CONILL És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. ANILLO DE PLATA MATE EN FORMA DE CONEJO Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo.
 
59,00 45,00 Add to cart
Sale! BIRD
BIRD
BIRD SHAPE MATT SOLID SILVER RING It is an opened ring. It always fit any finger.
ANELL DE PLATA MATE EN FORMA D'OCELL És un anell obert. Encaixarà sempre en qualsevol dit. ANILLO DE PLATA MATE EN FORMA DE PÁJARO Es un anillo abierto. Encajará siempre en cualquier dedo.
 
59,00 45,00 Add to cart